PERSONDATAPOLITIK

 

Som følge af EU’s nye persondataforordning, der trådte i kraft d. 25. maj 2018, er vi forpligtiget til at oplyse vores gæster om, hvordan vi behandler, bruger, opbevarer og sletter persondata.

Oplysningspligt på hjemmeside og dataansvarlig

Når du, ved bestilling afgiver dine personoplysninger til Hotel Villa Brinkly, giver du samtidig dit samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles af Hotel Villa Brinkly

Når du afgiver personoplysninger til os på vores hjemmeside, skal du vide:

 • at du kan kontakte os som dataansvarlige på mail: hotelbrinkly@gmail.comeller telefon: 50728888
 • at formålet kan være salg, service, markedsføring og lign.
 • at oplysningerne ikke videregives til andre end de personer i koncernen, der skal arbejde med dine oplysninger.
 • at du altid har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling, medmindre der er hjemmel til andet.
 • at persondata på potentielle nye kunder indsamles efter opnået samtykke og slettes, når samtykke trækkes tilbage.
 • at persondata på eksisterende kunder, der er nødvendige for at administrere kundeforholdet, ikke slettes.
 • at tidligere kunders data slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, dog ikke før eventuelle verserende sager og/eller formuerettelige krav er afsluttede/forældede.
 • at du har ret til at klage til datatilsynet.dk.

Hvordan indsamler og anvender Hotel Villa Brinkly personoplysninger?

Hotel Villa Brinkly indsamler og behandler dine personoplysninger på følgende vis:

Hotel Villa Brinkly indsamler og behandler dine personoplysninger i den udstrækning, det er tilladt ved lov. Indsamling og behandling kan finde sted, når du f.eks. foretager en reservation eller under og efter dit ophold. Vi indsamler personoplysninger på følgende vis f.eks. cookies, browser, web beacons, nyhedsbrev og kundeundersøgelser. I visse tilfælde indsamler og anvender Hotel Villa Brinkly personoplysninger via databaser udenfor Hotel Villa Brinkly (f.eks. Facebook, Instagram, Google samt analyseudbydere).

Der findes videoovervågning på Hotel Villa Brinkly, som er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og hotellets gæster.

Hvilke informationer indsamler Hotel Villa Brinkly?

Vi indsamler udelukkende personoplysninger, som er relevante for at booke et ophold De indsamlede oplysninger omfatter f.eks. information om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Hotel Villa Brinkly personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer, kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Hotel Villa Brinkly mulighed for skræddersy opholdet specielt til dig. Det kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Hotel Villa Brinkly det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger på din profil.

Hvad er formålet med indsamlingen?

Hotel Villa Brinklys formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende punkter:

 • Administrere og behandle din anmodning om ordre, reservation og serviceydelser.
 • Kontakte dig, f.eks. pr. SMS, anden mobilapplikation eller e-mail, eller underrette dig om reservationsstatus eller andet i forbindelse med din reservation før, under og efter opholdet.
 • Målrettet kommunikation og markedsføring til dig vedr. ydelser som f.eks. at sende dig tilbud, som svarer til din profil, fra os og vores samarbejdspartnere.

Tilpasning og sletning af dine personlige oplysninger

Hotel Villa Brinkly er ikke ansvarlig for forældede eller unøjagtige data, hvis du ikke har underrettet os om sådanne ændringer.

Du har altid ret til at få indsigt i/ udskrift af og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Du har ret til at trække et samtykke til markedsføring tilbage på ethvert tidspunkt.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk

Vi giver dig en forudgående orientering og andre relevante yderligere oplysninger, hvis vi agter at viderebehandle dine personoplysninger til et andet formål end det, hvortil de er indsamlet.